Screenshot_15 članova društva u 06:00 krenulo je put Baških Oštarija gdje dolazimo iza 09:00 sati. Tamo nas čekaju još tri naša člana i jedan član HPD-a Matica-Zagreb, spremamo se i sa Takalica krećemo na Veliki Sadikovac.

Nakon odmora, slikanja i udaranja žigova krećemo prema Konjevači. Uspon je težak jer se staza penje strmo prema vrhu ali zato kad smo stigli imali smo šta i vidjeti. Pogledi odlični na sve strane kamo god da se okrenuli.

Također nakon odmora, slikanja i udaranja žigova spuštamo se natrag na sedlo između Konjevače i V.Sadikovca. Nastavljamo dalje prema Piskovitoj Kosici i našem zadnjem cilju skloništu Ždrilo.

Planinarsko sklonište Ždrilo je lijepo, moderno uređeno planinarsko sklonište nadomak Piskovitoj kosici i važna točka na uzdužnom Velebitskom planinarskom putu. Sklonište se sastoji od jedne funkcionalno uređene prostorije u kojoj su peć, stol s klupama i ležaji za noćenje.(preneseno sa HPS-a)

Pošto je već bilo dosta kasno a neki su imali i problema sa koljenima odlučujemo da prema Ždrilu kreće manji dio ekipe a ostali uz pratnju iskusnog planinara Krpana krenu natrag na Baške Oštarije.

Manja grupa sa povratka iz Ždrila sustiže ostatak grupe kod Sladovačkog brda i svi zajedno dolazimo pred kuću Vila Velebita sa mrakom.

Hvala svima na suradnji i što smo proveli ovu divnu subotu u planini.

Vodič: Ivica Čepuran

LINK sa slikama:  https://plus.google.com

Leave a comment

Your email address will not be published.