Članovi uprave


Predsjednik: Ivica Čepuran

Dopredsjednik: Saša Ćurćija

Tajnik: Davor Protulipac

Blagajnik: Anamarija Latković


Izvršni odbor:

 • Tomislav Katić
 • Bojan Petrunić
 • Davor Protulipac
 • Anamarija Latković
 • Saša Ćurćija
 • Damir Gerovac
 • Mario Brinjak

Nadzorni odbor:

 • Darko Protulipac – predsjednik
 • Ivana Hajdinić
 • Gordan Juratić

Likvidator:

 • Goran Cindrić

Sud časti:

 • Iva Katić
 • Biserka Ćurćija
 • Nataša Černošek