7. DA TO SMO MIPrvog dana proljeća, u subotu 21.03.2015. g., planinari karlovačkog društva HPD Martinšćak, posjetili su slavonske vrhove Papuk, Ivačku glavu, Mališćak i Nevoljaš koji pripadaju parku prirode Papuk.

Nakon naporne ture, okrijepu i zasluženi odmor, potražili su u planinarskom domu Jankovac, koji se nalazi u zaštićenom istomenom „Park šuma Jankovac“.

35. EKIPA

Kraj dana su „začinili“ obilaskom kružno uređene i atraktivne „Grofove poučne staze“ i tom prilikom obišli spilju koja je i počivalište grofa Josipa Jankovića (idejnog tvorca uređenja ovog Parka), te tri umjetna jezera i slap Skakavac – visok 35m.

Sutradan, po lijepom vremenu su se prključili prvoj proljetnoj, tradicionalnoj 33.-ćoj planinarskoj manifestacij pod nazivm „Papučki jaglaci“ u organizaciji domaćina, HPD Sokolovac iz Požege. Ove godine skup je dobio i međunarodni karakter, a pohodilo ga je preko 2000, što planinara, što ljubitelja prirode.

37. OKUPLJANJE PRED OTVARANJE

Tom prilikom su „osvojeni“ vrhovi Lapjak i Češljakovački vis, a nakon ručka i veselice slijedio je povratak u Karlovac. Još dugo će svi pamtiti prekrasne predjele Papuka i procvjetale jaglace.

Trebalo je osjetiti privlačnost Papučkih jaglaca.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *